Badania kontrolne

To badania którym podlegają pracownicy którzy mieli niezdolność do pracy powyżej 30 dni. Badania kontrolne przeprowadzane są na koszt pracodawcy.