Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku

Jest to maszyna, narzędzie lub inny obiekt używany przez poszkodowanego w chwili, gdy uległ on wypadkowi.