Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku

Jest to czynność wykonywana przez poszkodowanego w sposób zamierzony, bezpośrednio przed wypadkiem.