Identyfikacja zagrożenia

Jest to proces rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje i określenia jego charakterystyki.