NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe

Jest to wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.