Proces pracy

Jest to podstawowy rodzaj pracy wykonywanej przez poszkodowanego w czasie, kiedy wypadek miał miejsce.