Rodzaj miejsca wypadku

Rodzaj miejsca wypadku określa miejsce zdarzenia ze względu na lokalizację stanowiska pracy w zakładzie pracy lub poza nim. Rodzaj miejsca wypadku można określamy jako: – nieokreślone miejsce wypadku, – miejsce w jednostce lokalnej zakładu pracy, – miejsce poza jednostką lokalną zakładu pracy, – inne miejsce wypadku.