Stosunek pracy

Jest to specyficzna więź prawna, jaka tworzy się między zatrudniającym a zatrudnionym po uprzednim określeniu jej zasad zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.