Szkolenie wstępne

Jest przeprowadzane w formie instruktażu czyli jako szkolenie lub tez doskonalenie, podczas którego odbywa się zarówno teoretyczne jak i praktyczne przekazanie wiadomości w zakresie bhp zgodnie z programami opracowanymi dla poszczególnych grup stanowisk. W skład szkolenia wstępnego wchodzi instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.