Uraz

Uszkodzenie tkanek ciała lub narządów ludzkich w wyniku działania czynnika zewnętrznego.