Wydarzenie powodujące uraz

Wydarzenie powodujące uraz opisuje, w jaki sposób poszkodowany doznał urazu fizycznego lub psychicznego spowodowanego przez czynnik materialny.