Zagrożenie

Jest to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.