Zatrudnienie

Jest to fakt posiadania pracy przez osobę przyjęta do pracy albo zatrudnienie pracownika przez pracodawcę.