Zdarzenie potencjalnie wypadkowe

Jest to niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do żadnych urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.